จิวเวอรี่ ดีไซน์เชิงสัญลักษณ์

ประวัติศาสตร์ของการออกแบบจิวเวอรี่ ที่มีดีไซน์เชิงสัญลักษณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีต

ผู้คนนิยมใช้จิวเวอรี่ประดับกายพร้อมทั้งสื่อสารข้อความบางอย่างในเวลาเดียวกัน

สัญลักษณ์ที่มีการใช้กันอย่างอย่างแพร่อย่าง อย่างเช่น กรงนก สื่อสารอิสรภาพที่ถูกกักขัง ในช่วงสงครามโลก